Hub-and-Spoke modell

Hvert medlem av Pall-Ex gruppen samler inn gods fra sine kunder og leverer det hos hubben. Der blir godset omlasted og sortert og lastet ombord på lastebilen til medlemmet som er anvarlig for det postnummerområdet som frakten skal til. Våre kunder har derfor muligheten til å sende forsendelser på alle slags størrelser gjennom vårt effektive nettverk hvor som helst i Storbritannia og i Europa. Transportkostnader blir også redusert gjennom å dele lastebilen med annet gods som skal til samme destinasjon.

Hvordan modellen fungerer

Lokal innsamling og konsolidering

Medlemmer samler inn gods fra sine kunder og konsolidere det hos sine depoter.

 Trunking til hubben

Depoter sender gods til Pall-Ex hubben hver dag til bestemte ankomsttider.

Cross-dock omlastning

Pall-Ex omlaster godset innom hubben og laster utgående lastebiler.

Kundleveringer

Medlemmene reiser tilbake til sine baser med gods og leverer frakten til sine kunder i deres postnummerområde.