Betingelser

  • Finansiell stabilitet

Å sette opp et nasjonalt nettverk er en stor oppgave og vår partner må være finansell stabil og være villig til å investere i framtiden av sin bedrift.

  • En sentral beliggenhet

Vår nasjonale partner må ha et terminalanlegg i nærheten av større veinettverk. Dette er fundamentalt så våre medlemmer kan enkelt og lett komme seg til hubben fra over hele landet.

I noen tilfeller trengs det mer enn én hub, beroende på flere faktorersom til eksempel størrelsen på landet eller territoriet, terrenget og infrastrukturen av området, i tillegg til andre kommersielle og service-relaterte faktorer. 

  • Lidenskap, ytelse og utvikling

Vår partner kommer til å delta i utviklingen av vårt pan-europeiske nettverk og dele kunnskap med de andre nettverkene. Forretningslivet står sjeldent stille og vi søker etter en fleksibel partner med et dynamiskt syn som har viljen og motivasjonen til å utforske nye muligheter og engasjere seg i vår banebrytende og innovative oppgave.

  • Evnen til å rekruttere medlemmer til nettverket

For å kunne etablere et fremgangsrikt nettverk må hele territoriet være dekket av nettverket. Vår partner må ha et godt forhold til lokale transportører og ha et godt rykte innen transportsamfunnet. Det er også en fordel at vår partner holder en god posisjon for å etablere et solid nettverk som er drevet av tilvekst og av å levere førsteklasses tjenester gjennom en kultur som fremmer samarbeid.

  • Fleksibilitet for fremtidige utviklinger

Du må ha viljen til å utvikle din virksomhet og lete etter nye forretningsmuligheter. Vår partner må vokse i takt med behovet fra vårt pan-europeiske nettverk å dra nytte av utviklingen.

  • Ha visjonen og viljen til å etablere, opprettholde og utvikle medlemskapet til nettverket

Vår forretningsmodell sikter på å utvikle de tradisjonelle distrubusjonsmodellene som eksisterer i dag. Vår partner må vise ambisjon og lidenskap etter å skape og lede et multi bruker system.

  • Muligheten til å lede et multi bruker system

Vår partner må ha en sterk vilje, drevet av suksess og ha evnen til å motivere etableringen og utviklingen av et stort nettverk. Du må óg kunne forsikre at kvalitetsstandarden av nettverket vedlikeholdes og utvikles.